~Berkongsi maklumat, info, tips dan menawarkan produk-produk aksesori dalam dunia fotografi dan digital~

Tuesday, 17 May 2011

TIPS: ISTILAH-ISTILAH DALAM DUNIA FOTOGRAFI

Terdapat pelbagai istilah yang biasa kita akan jumpa dalam seni fotografi. Sebagai maklumat kepada mereka yang ingin mendalami ilmu fotografi boleh lihat dibawah ini yang boleh dikatakan sebagai kamus istilah fotografi.A: Singkatan dari auto, iaitu sebuah laluan untuk pilihan kemudahan automatik.
 Ertinya, bila selector diputar ke posisi ini, bukaan diafragma akan bekerja secara automatik selepas pemotret memilih suatu kelajuan (shutter speed) atau sebaliknya. 

AF: singkatan dari auto focus, iaitu cara kerja kamera tanpa mengharuskan pemotret memutar-mutar sendiri penemu fokus (jarak).
 Sistem ini bekerja selepas pemotret menekan butang "on" pada perintah fokus. 

AL servo AF: saran pilihan autofocus yang digunakan untuk memotret objek2 bergerak.
 Pilihan yang efektif untuk pemotretan sukan. 

Angle of view: Sudut pandang atawa sudut pemotretan. Cara melihat dan mengambil objek yang akan difoto 

Aperture diafragma: iaitu lubang tempat cahaya masuk kedalam kamera dari lensa keatas filem. 

Aperture priority auto exposure (A): pencahayaan automatik keutamaan bukaan diafragma. Jika bukaan diafragma ditetapkan terlebih dahaulu, kelajuan rana akan bekerja automatik. 

Artificial light: cahaya buatan manusia yang digunakan untuk memotret misalnya lampu kilat, api, dll. 

Auto Program (P): kemudahan automatik untuk memilih pencahayaan terancang secara normal dan high speed (kelajuan tinggi), bergantung pada pengguna panjang-pendek fokus kanta. 

Auto Winder: motor yang berguna untuk memajukan filem secara automatik dan cepat tanpa harus dikokang atawa diengkol terlebih dahulu. Sering digunakan oleh pemotret sukan atawa yang mengutamakan objek-objek bergerak cepat. 

Back light: Cahaya dari belakang, iaitu cahaya yang berasal dari belakang objek. Arah cahaya ini bertentangan dengan kedudukan kamera. Secara umum kesan yang dihasilkan boleh mencipta siluet; objek foto dikelilingi "rim light" atau cahya yang ada disekitar objek. Kesan cahaya ini boleh merugikan pemotret sebab bila mengenai lensa akan menimbulkan flare. 

Bayonet: Sistem pemegang lensa yang hanya memerlukan pusingan kurang dari 90 darjah untuk melakukan penggantian kanta. 

Birds eye view: Sudut pandang dalam pemotretan yang mirip dengan apa yang diliat seekor burung yang sedang terbang. 

Blitz: Lampu kilat atau flashgun. Alat ini merupakan cahaya buatan yang berfungsi menggantikan peranan cahya matahari dalam pemotretan. Untuk menangkap kilatannya diperlukan suatu kelajuan tertentu yang telah disesuaikan (disegerakkan) dengan kamera. Cahaya blitz umumnya boleh ditangkap dengan kelajuan kamera 1 / 60 saat. 

Blur: Kekaburan semua atau sebahagian gambar kerana gerakan yang sengaja atau tidak sengaja pada saat pemotretan dan kesan besar kecilnya diafragma. Hal ini terjadi misalnya ketika melakukan teknik panning atau zooming yang menggunakan kelajuan rendah. 

Bottom light: Cahaya dari bawah objek, biasa juga disebut 'base light'. Biasa digunakan sebagai cahaya suapan dari arah depan.Fungsinya mengurangkan kontras cahaya yang utama. 

Bounce Flash: Sinar pantul. Pancaran cahaya tidak langsung yang berasal dari sumber cahaya (lampu kilat). Cara paling berkesan yang boleh dicuba adalah memantulkan pancaran sinarnya kesudut lain sebelum cahaya itu mengenai objek pemotretan.Teknik pencahayan ini sesuai untuk menghasilkan penyinaran perisian. 

Bracketing: Suatu teknik pengambilan gambar yang sama dengan memberikan kombinasi pencahayaan yang berbeza-beza pada suatu objek . 

C: Singkatan dari continuous, iaitu laluan yang terdapat pada kamera. Fungsinya menyatakan penggunaan bidikan gambar secara beruntun dengan kelajuan tertentu (umumnya 3 rangka pada saat). 

Candid camera: foto atau potret yang dibuat dengan cara sembunyi2 sehingga objek foto tidak menyedarinya. Cara ini biasanya menghasilkan gambar yang terkesan wajar atau alami.umumnya tidak ada komunikasi antrara pemotret dan objek foto.keberhasilan foto sangat ditentukan oleh kemahiran pemotret mendedahkan pesannya.oleh Karen itu pemotret harus tambahan tekun, jeli, teliti dan sabar. 

CCD: singkatan dari charge couple device, iaitu cip pengganti filmyang digunakan pada kamera digital untuk merakam gambar (citra) 

Center of focus: pusat penumpuan. Sering juga disebut center of interest atau focus of interest. Pusat penumpuan membuat mesej dan teknikal yang ingin disampaikan pemotret tergambar secara fizikal pada foto. 

Center weight: pengukuran pencahayaan yang tertuju hanya pada 60 peratus daerah tengah gambar (bidang) foto. 

Coating: pemberian suatu lapisan tipis pada permukaan lensa.Funsinya menahan pantulan cahaya dan melindungi lensa dari berbagai bahaya, mjsalnya cendawan. 

Cold tone: warna yang bernada sejuk; berwarna biru kelabu dengan nada warna ringan. 

Color balance: keseimbangan warna. 

Composition: komposisi, iaitu penempatan atau penyusunan bahagian2 sebuah gambar untuk membentuk kesatuan dalam sebuah bidang tertentu sehingga enak dipandang. 

Continuous light: lampu flash yang digunakan untuk memotret; cahayanya boleh menyala terus menerus (berulang-ulang). 

Contrast: kontras. Secara umum kontras diertikan sebagai perbezaan gradasi, kecerahan, atau nada (warna) antara bidang gelap (shadow) dengan bidang terang, atau warna putih yang mencolok sekali pada objek. 

Cropping: pemadatan / pemotongan gambar dalam imej atau sesuatu yang dicetak dengan membuang bahagian tertentu yang kurang diingini. 

Density: ketumpatan atau kepekatan dalam fotografi.istilah ini menyatakn tebal-tipis lapisan perak yang melekat pada filem.Semakin pekat suatu warna, semakin gelap dan berat warnanya. 

Depth: kedalaman, iaitu kesan dimensional yang timbul kerana ada perbezaan ketajaman. 

Depth of field: bahagian yang tampak tajam (tidak kabur) dan jelas, yang berada dalam liputan tertentu. Biasanya juga disebut sebagai ruang tajam. 

Diaphragm: diafragma, iaitu lubang pada lensa kamera tempat cahaya masuk semasa melakukan pemotretan. Lubang kanta ini dibentuk dari kepingan2 logam tipis yang berada didalam atau dibelakang lensa. Boleh dikecilkan atau dilebarkan. 

Distortion:  iaitu penyimpangan bentuk. Pada fotografi biasa terjadi pada pemotrtan dengan lensa sudut lebar. 

Fill in Flash: Lampu kilat tambahan. Dalam keadaan pemotretan yang tidak memerlukan lampu kilat, 
lampu ini tetap dihidupkan untuk menerangi bahagian-bahagian gelap dari objek, misalnya bayangan pada pemotretan diluar bilik. 

Filter: Filters dalam bentuk kaca (atau bahan lain yang tembus cahaya) yang mempunyai ketebalan rata; dipasang pada hujung tabung lensa. 

Fix Lens: Lensa fix, iaitu lensa yang memiliki panjang fokus (titik api) tunggal, sudut pandangnya tetap. 

Flash: Lampu kilat, iaitu jenis lampu buatan yang mampu menyediakan cahaya yang boleh dikawal. 

Flash exposure compensation: Pampasan pencahayaan lampu kilat, iaitu cara membuat alternatif pencahayaan yang lebih atau kurang dengan menggunakan lampu kilat. 

FPS: singkatan dari frame persecond, iaitu unit pengambilan gambar dalam gambar pada saat.  

High angle: pandangan tinggi. ertinya, pemotret berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari objek foto. 

High-Key photo: sebutan untuk suatu imej yang didominasi nuansa putih. 

High light: bahagian-bahagian yang terang pada sebuah foto kerana pantulan sinar. 

Image: gambar yang terbentuk pada filem atau pada tirai pemerhati. 

Incident light metering: Pengukuran cahaya jatuh, iaitu mengukur kuat cahaya yang menerangi objek. 

Infinity: jarak tak terhingga dengan tanda pada skala jarak. 

Infrared: IR, iaitu sinar merah diluar spektrum. 

ISO:
adalah ukuran tingkat tahap sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO kita maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya. 
Lens: Lensa, iaitu alat yang terdiri daripada beberapa cermin yang mengubah benda menjadi bayangan yang bersifat terbalik, diperkecil, dan nyata. 

Lens Hood: Tudung kanta yang digunakan untuk menutup elemen lensa terdepan dari cahaya yang masuk secara frontal.
 Cahya seperti ini akan menimbulkan kesan flare (bintik cahaya putih) pada foto. 

Light contrast: Kontras cahaya, iaitu tahap kepekaan cahaya yang dihasilkan oleh suatu sumber cahaya.
 Hal yang paling mempengaruhi kontras cahaya adalah besar kecilnya sumber cahya. 

Light meter: Pengukur kekuatan sinar. Biasa digunakan dalam pemotretan untuk menentukan besar diafragma atau kelajuan pada suatu keadaan pencahayaan. 

Long Shot: Sudut pandang yang lebar yang memberi perhatian lebih pada objek pemotretan dengan cara memisahkannya dari latar belakang yang mungkin mengganggu.
 

Low angle: Pandangan rendah, iaitu sudut pandang dalam pemotretan dengan kedudukan pemotret lebih rendah daripada objek pemotretan.
 Menghasilkan gambar seolah-olah objek lebih tinggi daripada asalnya. 

LT: Long time Exposure, sama dengan pencahayaan panjang misalnya 2 saat atau lebih.
 

Macro: Makro.
 Pengertian makro dalam fotografi adalah cadangan untuk pemotretan jarak dekat. Fotografi makro akan menghasilkan rakaman objek (pada filem) yang sama besar dengan objek aslinya (1:1), atau paling tidak setengah besar objek asalnya (1:2). Namun, kanta zoom yang mempunyai kemudahan menghasilkan rakaman objek seperempat besar benda aslinya (1:4) juga sudah boleh dikatakan makro. 

Macro Lens: Lensa makro, iaitu kanta yang digunakan untuk memotret objek bersaiz kecil atau pemotretan jarak dekat (mendekatkan objek).
 Umumnya digunakan untuk keperluan pembiakan kerana ia boleh memberikan high prima dan minim distorsi. 

Magnification: Pembesaran.
 Diukur dari gambar filem dengan perbandingan ukuran asli objek. 

Main light: Sinar utama dalam pemotretan yang biasanya berasal dari depan objek.
 Biasanya digunakan untuk memunculkan bentuk atau wajah objek. 

Medium format camera: Kamera format medium, iaitu jenis kamera SLR yang menggunakan jenis film 120 mm.
 Berbanding dengan kamera format kecil, kamera ini mempunyai keunggulan dalam pembesaran cetakan. 

Medium shoot: Pandangan yang lebih mengarah kepada suatu tema pokok dengan latar belakang yang agak dielakkan.
 Boleh digunakan untuk pemotretan berobjek orang, kira2 sebatas pinggul keatas. 

Metering: Pola pengukuran cahaya yang biasanya terbagi dalam 3 kategori: center weight, evaluative / matrix dan spot
 

Metering center weight: Pola pengukuran cahaya menggunakan 60 peratus daerah tengah gambar
 

Metering matrix: Pola pengukuran cahaya berdasarkan segmen-segmen dan peratusan tertentu
 

Metering spot: Pola pengukuran cahaya yang menggunakan satu titik tertentu yang terpusat.
 

MF: singkatan dari manual focus, iaitu cara penajaman atau pemfokusan yang dilakukan secara manual.
 

Microphotography: Fotografi yang menggunakan filem bersaiz kecil, dengan bantuan mikroskop.
 

Monopod: sandaran atau penyangga kamera berkaki satu.Berfungsi membantu menahan kegoyangan.
 Sering pula disebut "unipod" 

ND Filter: Filter ND, iaitu penapis yang berfungsi menurunkan kekuatan sinar sebanyak 2 hingga 8 kali.
 

Nebula Filter: Filter yang menghasilkan gambar dengan kesan pancaran sinar radial yang berpelangi.
 

Non-reflex camera: kamera non refleks yang tidak menggunakan cermin main.
 Contohnya adalah kamera kompak atau kamera langsung jadi (Polaroid) 

Muzik lens: Lensa berukuran normal menumpukan panjang, 50 mm atau 55 mm, untuk film berukuran 35 mm.
 Sudut pandangnya sama dengan sudut pandang mata manusia. 

Optical Sharpness: ketajaman optik, iaitu suatu ketajaman yang dapat dicapai kerana kanta berkualiti baik.
 

Optik: berkenaan dengan penglihatan (cahaya, kanta, dll)
 

Overexposure: kelebihan pencahayaan.
 Bahagian shadow tampak pekat (tanpa detail) sehingga negative tampak hitam total. Bila kepekatan bahagian ini melampaui batas, hasil cetak gambar tersebut akan menjadi abu2; bahagian high akan menjadi putih. 

Overhead lighting: sinar dari atas.
 Lampu atau penyinaran yang dibuat untuk menyinari objek dari atas. 

Override: Penyimpangan dari tatacara automatik.
 Tujuannya agar pemotret boleh menetapkan kamera secara manual. 

POLARIZING COLOR FILTER: Filter yang terdiri dari selembar polarisator kelabu dan polarisator warna, terdapat berbagai kombinasi warna sehingga dapat digunakan untuk kesan-kesan tertentu.
 

POLARIZING CONVERSION FILTER: Filter terdiri daripada sehelai polarisator dengan penapis penukaran warna (85B).Biasanya juga digunakan untuk jenis kamera kine, sehingga memungkinkan filem tungsten digunakan untuk cerah hari dan mempunyai kesan seperti penapis polarisasi.
 

POLARIZING fider FILTER: Filter yang terdiri dari dua penapis PL linier yang digabung menjadi satu.
 Jumlah penapis yang masuk boleh diatur dengan memainkan gelang penapis. 

POLARIZING CIRCULAR FILTER: Filter yang dibuat dari lembaran polarisator linier dan keeping quarter wave retardation, dilapi di antara dua gelang penapis.
 Kesannya sama dengan penapis polarisasi, biasanya digunakan untuk kamera kine. 

POLARIZING FILTER: Filter polarisasi, dipakai untuk menghilangkan refleksi dari segala permukaan yang berkilat.
 Filter ini terdiri daripada dua bahagian, bahagian yang satu dengan yang lain boleh diputar-putar untukmendapatkan sudut paling ideal menghilangkan refleksi, menambah saturasi warna dan menembusi kabut atmosfera. Juga berguna untuk membirukan langit. 

POP UP FLASH: Lampu kilat kecil terbuat atau menyatu dengan kamera.
 

RAINBOW FANTASI FILTER: Filter dengan inti bulatan biasa dan sisanya mengandungi prisma.
 Tiap-tiap fail sinar akan bertepi pelangi. 

RANA: Adalah tirai yang menggantikan fungsi penutup manual di bahagian depan lensa, besar kecilnya dapat diatur sesuai keperluan.
 

RANA CELAH: Rana celah vertical dan horizontal dan terletak pada kamera.
 Yang vertial menutup secara menegak dan yang horizontal menutup secara horizontal. 

RANA PUSAT: Rana yang terletak pada lensa, berdampingan dengan diafragma.
 Menutupnya dengan cara memusat. 

RELEASE CABLE: Kabel penghubung dengan shutter sehingga memungkin pemotret menekan shutter dari jarak beberapa meter dari kamera.
  

Rembrandt LIGHTING: Cahaya yang berasal dari tetingkap atau sering juga disebut window lighting.
 Cahaya yang datang dari sudut 45 darjah. Pencahayaan tersebut berasal dari nama pelukis Belanda Rembrandt. 

REMOTE: Alat yang membolehkan jurugambar membuat penekanan shutter dari jarak jauh dengan penghubung arus tanpa kabel.
 

RESOLUTION: Suatu sifat kanta yang berdaya urai dengan kemampuan menyajikan detail kehalusan gambar sesudah filem dikembangkan (diproses).
 

Retina: Selaput peka sinar dari mata atau salah satu jenama kamera keluaran kamera.
 

Retouch: Tukar, sifatnya memperbaiki atau menambah warna dengan menggunakan tangan atau kuas, atau juga pada masa ini dengan komputer seperti melukis sehingga menghasilkan gambar yang baik dan tanpa cacat seperti dahulu.
 

REVERSE ADAPTER: Suatu alat penyambung yang digunakan untuk memotret apabila menggunakan kanta kamera yang di sebalik sehingga elemen belakang lensa menghadap ke objek.Dengan alat ini menjadikan kita boleh menggunakan kanta biasa untuk membuat pemotretan makro dengan hasil yang cukup baik.
 

SELF adjusting: Penyesuaian (diri).
 

SELF TIMER: Penangguh masa.
 Sebuah tuil yang digunakan untuk keperluan melambatkan membukanya rana kamera sekalipun butang pelepas kamera telah ditekan. Biasanya digunakan untuk memotret diri sendiri. Penangguhan waktunya umumnya berkisar 10 saat. 

SEPIA TONER: Pewarna coklat .
 

SEQUENCE: mengambil beberapa gambar yang berturutan dalam beberapa saat
 

Shade: Teduh, bayangan yang tak berbentuk.
 

SHADOW: Bidang gelap / hitam atau bayangan pada sebuah gambar yang berbentuk objek yang membayang.
 

SHAPE: Bidang, suatu bentuk dalam aspek dua dimensi yang terjadi tidak hanya oleh kerana adanya kesan garis, baik berupa segi tiga, lingkaran, elips, dll.
 Namun selain itu boleh juga dibentuk oleh suatu bidang warna kerana adanya suatu kesan bentuk tiga dimensi yang mempunyai kelantangan. 

Sharpness: Ketajaman filem, iaitu suatu kemampuan filem untuk merakam setiap garis dari pandangan yang dipotret dengan ketajaman yang baik.
 Ketajaman ini ditentukan dengan jumlah garis pada milimeter. 

SIDE LIGHT: Cahaya dari samping, iaitu cahaya yang berasal dari arah samping objek, baik kiri atau ke kanan dan boleh diletakkan pada sudut 45 atau 90 darjah.
 Pencahayaan seperti ini menghasilkan gambar dengan kesan yang menonjol permukaan atau objek fotonya serta terciptanya kesan tiga dimensional.Umumnya digunakan untuk memaparkan foto-foto yang berkarakter, misalnya foto potret (portrait). 

SIDE LIGHTING: Sinar dalam pemotretan yang datangnya dari arah sebelah kanan atau kiri - 90 darjah dikira dari sudut pandang kamera.
 Arah datangnya sinar seperti ini akan menghasilkan gambar dengan detail dan tekstur dari benda dengan baik.Bayangan yang dihasilkan akan menampakkan bentuk benda dengan lebih menarik dengan separuh dari muka terang dan separuh lagi gelap. 

SINGLE LENS REFLECT: Refleks kanta tunggal (RLT), adalah kamera yang mempunyai satu kanta untuk meneka yang menggunakan cermin dan prisma.
 Lensanya berfungsi untuk meneruskan bayangan objek ke Pembidik dan meneruskannya ke filem. Apa yang terlihat pada tetingkap pemerhati sama seperti apa yang terjadi pada filem atau fotonya. 

SHUTTER SPEED: Lamanya waktu yg diperlukan untuk menyinari sensor CMOS ato CCD pada kamera digital, dan Film pada kamera konvensional.
 Pada Kemera tertera angka-angka 250,125,60,30,15 dst. Ini bermakna lamanya penyinaran adalah 1 / 250 saat, 1 / 125 saat, 1 / 60 saat, dst. 

SINGLE POINT READING: Suatu pembacaan pengukuran dalam pencahayaan yang dilakukan hanya pada satu titik atau bahagian tertentu yang terpenting dari sebuah objek foto.
 

SINGLE SERVO Autofocus (S): Kata laluan apabila anda membidikkan suatu objek dan butang rana telah tertekan separuh, maka jarak antara kamera dengan objek dikunci hingga butang dilanjutkan ditekan hingga terekam satu bidikan.
 

SKALA: Perbandingan objek utama dengan objek-objek lain dalam gambar.
 

SMALL FORMAT CAMERA: Kamera format kecil iaitu kamera jenis SLR (Single Lens Reflect) yang menggunakan filem bersaiz 35 mm namun fleksibel dan enak dipegang serta ringan.
 Oleh itu kamera seperti ini yang paling banyak digunakan oleh para fotografer. Jenis mahupun saiz filmnya sangat mudah didapati juga proses filmnya terutama bagi yang menggunakan filem jenis negatif. Namun kekurangannya, untuk mendapatkan hasil pencetakan besar, maksimum hanya seukuran majalah. 

SNAPSHOT: Bidikan spontan, tanpa modelnya ditetapkan terlebih dahulu.
 Cara ini umumnya digunakan untuk membuat foto human interest, sehingga menghasilkan gambar yang apa adanya dan tampak alami tak terkesan dibuat-buat. 

SNOOT: Suatu alat berbentuk kon yang berlubang pada hujungnya dan digunakan untuk mengurangkan penyebaran cahaya dari lampu kilat studio.
 Umumnya menghasilkan cahaya yang tampak membulat bila diproyeksikan pada bidang datar. 
 
SOFT SCREEN (LENS): Lensa yang berguna untuk mengelakkan kontras sehingga hasil gambar terkesan seolah-olah agak kabur dengan sisi-sisi yang tak kelihatan ketegasan batasnya. 

SOFT FOCUS LENS: Lensa yang berdaya lukis lembut.
 

SOFT SPOT FILTER: Filter berciri seperti soft screen namun menghasilkan gambar yang berbeza.
 

SOFT TONE FILTER: Filter yang bertujuan untuk membuat gambar pemandangan perisian tanpa menurunkan ketajaman dan menukar warna, juga tidak mengubah bentuk.
 Kontras pun menjadi lembut tanpa mengaburkan pandangan. 

SOLARISASI: Proses pembuatan foto dengan cara memberi penyinaran dua kali pada kertas foto atau filem dan memasukkannya ke dalam larutan pemaju.
 Di tengah-tengah gambar terbentuk dilakukan penyinaran dengan cahaya putih sekali lagi dan meneruskan pengembangannya. 

SONAR Autofocus: Sistem otofokus yang bekerja berdasarkan perjalanan bolak-balik suara sonar - dari kamera ke objek kembali ke kamera.
 

SPECIAL EFFECT FILTER: Filter (penapis) istimewa kesan yang pada dasarnya bukan penapis kerana fungsinya tidak menyaring sesuatu melainkan mengubah pandangan guna mencapai keputusan yang menyimpang dari pemotretan biasa.
 

SPECIAL LENS: Lensa istimewa yang digunakan secara khusus untuk keperluan khusus.
 Misalnya fish eye lens (lensa mata ikan - 180 derajat). yang pada dasarnya bukan penapis kerana fungsinya tidak menyaring sesuatu melainkan mengubah pandangan guna mencapai keputusan yang menyimpang dari pemotretan biasa. 

SPECIAL PURPOSE LENS: Lensa tujuan khusus yang direka dan diciptakan untuk tujuan penghasilan gambar khusus yang biasanya susah dilakukan dengan lensa biasa.
 

SPECIAL FILTER: Sekeping plastik terang mengandungi ribuan prisma lembut yang mengubah tiap-tiap titik sinar menjadi bintang pelangi dan fail sinar bertepi pelangi.
 Sinar yang kuat membentuk bintang dengan fail-fail pelangi tebal. 

SPECTRUM: Fail sinar yang terlihat oelh mata, dapat diselesaikan oleh pembiasan prisma dalam warna-warni.
 

SPEEDLIGHT: Lampu-kilat yang mempunyai kelajuan menyala tinggi atau cepat.
 

STEREO CAMERA: Kamera berlensa dua yang menghasilkan dua foto sekaligus.
 Dua foto itu harus diamati dengan alat bantu atau stereo-viewer untuk mendapatkan kesan kedalaman seperti saat difoto. 

STILL LIFE: Berarti lukisan atau pemotretan benda mati.
 Fotografi yang khusus menempatkan benda-benda kecil buatan manusia sebagai objeknya. 

STOP: Unit yang menunjukkan pergeseran nilai bukaan diafragma atau kelajuan rana dari suatu nilai kepada nilai-nilai yang lain, naik atau turun.
 Misalnya dari diafragma f: 16 ke f: 22 atau dari kelajuan 1 / 125 detik ke 1 / 250 saat.  

SUBTRACTIVE: Sistem penyusunan balans warna dengan mengurangkan unsure warna, suatu kebalikan dari additive atau menambah.
 

SUPER WIDE LENS: Lensa bersudut super lebar yang biasa digunakan untuk pemotretan arsitektur, interior, eksterior, pemandangan, dll.
 Misalnya lensa 15 mm, 17 mm. 

SYNC CORD TERMINAL: Terminal penyegerakan lampu-kilat; soket untuk memasang kabel tambahan yang dihubungkan dengan lampu-kilat.
 

SYNC SHUTTER SPEED: Kelajuan rana yang sinkron dengan lampu kilat.
 

SYNCRO: Suis automatik.
 Dengan menggunakan suis ini dalam lampu kilat, maka bila ada kilatan cahaya lampu kilat lain akan mengakibatkan menyalanya lampu kilat yang dipasang syncro. 

TABLE-STAND: Kaki tiga (tripod) kecil.
 Sandaran kamera yang membantu menahan goyang yang dipakai di atas meja. 

TEXTURE: Tekstur, sifat permukaan atau sifat bahan., Merupakan elemen seni visual yang sangat penting kerana mampu memberi kesan "rasa" seperti halus, kasar, berkilat, dll.
 

TELE CONVERTER: Lensa tambahan yang dipasang di antara lensa asli dan tubuh kamera, yang dapat mengubah lensa normal menjadi tele dan lensa tele menjadi tele panjang.
 Umumnya kelipatannya dua atau tiga kali jarak fokus kanta asal. 

TELE LENS: Lensa tele yang digunakan untuk memperbesar objek yang akan difoto.
 Lensa ini boleh digunakan untuk mendapatkan ruangan tajam yang pendek. Khusus untuk pemotretan potret (portrait) penggunaan kanta seperti ini akan menghasilkan perspektif wajah yang mendekati aslinya. Misalnya: lensa 85 mm, lensa 135 mm, lensa 200 mm, dll. 

Telephoto LENS: Lensa telefoto, lensa yang mempunyai fokus panjang.
 Pembuatan bayangan (image) pada lensa telefoto lebih pendek bila dibandingkan dengan lensa lain. 

Telephoto MEDIUM: Telefoto menengah, jenis kanta telefoto yang mempunyai panjang antara 75 - 135 mm.
 

Top Light: Cahaya (dari) atas.
 Cahaya yang berasal dari atas objek. Biasanya digunakan untuk menerangi bahagian atas kepala model yang akan difoto. Arah cahaya juga boleh memaparkan detail benda. 

Tripod: Kaki-tiga.
 Suatu alat yang digunakan untuk menyangga kamera yang berbentuk kaki-tiga, yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan sesuai keinginan (terhad). Biasa digunakan untuk membantu mengatasi goyang saat melakukan pemotretan yang menggunakan lensa telefoto, atau yang menggunakan kelajuan rendah sehingga kedudukan kameranya tetap stabil dan pemotretan terhindar dari goyang. 

Tripod Socket: Tempat (alur) untuk tripod.
 Suatu bahagian di kamera, biasanya berlubang dengan alur di dalamnya, yang berguna untuk tempat memasang tripod atau kaki-tiga kamera. 

TTL: Singkatan dari Through the Lens Metering.
 Sistem pengukuran cahaya melalui lensa. Biasa juga disebut OTF (Off the Film Metering). Kamera harus dicas filem untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Atau dengan cara lain iaitu menggantikannya dengan kertas buram yang diletakkan pada tetingkap lintas filem yang harus menutupi seluruh tetingkap tersebut. Jika tidak, maka akan mendapatkan kalkulasi ukuran yang salah kerana sensor di dalam kamera akan membaca plat hitam penekan filem. 

Tungsten Filem: Filem yang khusus diperuntukkan bagi pemotretan yang dilakukan dengan cahaya buatan dengan lampu biasa atau photo-flood, namun juga tetap dapat digunakan untuk pemotretan di bawah cahaya alami.
 

Twin Lens Reflex: Refleks Lensa Berkembar.
 Kamera yang mempunyai dua kanta. Satu kanta berfungsi untuk menangkap objek yang dipantulkan oleh cermin melalui tetingkap Pembidik, satu lensa berfungsi untuk menangkap objek untuk diteruskan ke filem. Menggunakan jenis kamera seperti ini harus ekstra hati-hati kerana sering terjadi kesalahan yang disebut paralaks pada pemotretan jarak dekat. 

VARIO FOCAL LENS: Lensa zoom.
 Lensa yang mempunyai panjang focus yang boleh diubah-ubah atau dapat bergeser.Contohnya: lensa 20-35 mm, lensa 35-70 mm, lensa 80-200 mm, dll. 

VARIO LENS: Lensa vario atau sering disebut sebagai lensa zoom.
 Iaitu sebuah lensa yang mempunyai liputan panjang focus yang berbeza-beza atau boleh diubah-ubah. Dengan demikian memudahkan pemotret memilih pelbagai ruangan pandang hanya dengan menarik-ulur lensa atau memutarkannya. 

VERTICAL GRIP: Alat pelepas rana untuk pengambilan gambar secara menegak tanpa perlu memainkan tangan.
 

VIEW CAMERA: Kamera yang menggunakan film format besar dan digunakan untuk keperluan pemotretan yang memerlukan detail tajam pada pencetakan hasil foto yang besar-besar umumnya digunakan di dalam studio untuk pemotretan still life kerana dapat menyempurnakan perspektif serta menambah ruangan tajam.
 Detail gambar boleh dipaparkan secara sempurna.

VIEW FINDER: Tetingkap tilik.
 Sebahagian dari kamera yang berfungsi sebagai tempat mata melihat bayangan benda yang akan diabadikan. 

WAIST LEVEL FINDER: Pembidik sebatas pinggang.
 

WARM TONE: Bernada warna hangat.
 Suatu warna yang terasakan tidak terlampau menyilaukan mata, atau berwarna ke arah coklat gelap ke arah hitam pekat. 

WATT / SECOND (L / S): Unit kuasa pada lampu kilat studio yang dibezakan dengan lampu kilat portable yang menggunakan GN.Tidak ada rumusan perkaitan antara L / S dan GN, tapi 100 W / S hampir setanding dengan GN = 30.
 

WIDE ANGLE LENS: Lensa sudut lebar, misalnya lensa 20 mm atau 24 mm.
 Jenis lensa dengan tubuh pendek yang biasa digunakan untuk memotret sebuah panorama luas atau untuk pemotretan sejumlah besar orang. Lensa ini menampakkan imej yang lebih kecil. 

WIDE SHOT: Pemotretan dengan sudut pandang lebar.
 Biasanya merupakan satu jepretan panjang diawal suatu sekuen. 

ZONE SYSTE: Suatu cara untuk menghasilkan gambar dengantingkat kontras yang bermula dari nada hitam pekat hingga nadawarna putih sekali.

ZOOM LENS: Lensa zoom. Jenis kanta yang mengandungielemen yang mampu bergerak hingga membuat panjang fokalberbeza-beza. Panjang focus dapat diganti-ganti denganmemendekkan atau mengulur tabung lensa.

ZOOM-BLUR: Kekaburan gambar yang disebabkan oleh gerakanzoom pada waktu melepas rana kamera.